Αυτοοργανωμένο BAR στις 2 Οκτωβρίου και ώρα 22:00. Στη κατάληψη UTOPIA A.D. (προαύλιο παλιάς νομικής)