Αυτοοργανωμένο BAR. ROCK METAL στο Αναρχικό Στέκι UTOPIA A.D. Προαύλιο παλιάς νομικής. Σάββατο 29/08 ώρα 22:00

Αυτοοργανώνουμε την διασκέδαση μας.

Fuck The Law Squat The World