Στις 15/01 πραγματοποιήσαμε αφισοκόλληση ως αναφορά την κατ’οικον περιορισμό του συντρόφου Γρηγόρη Τσιρώνη.