Βίντεο από την πορεία στις Σκουριές 15 Απρίλη 2018.
Δείτε πώς διαμορφώνεται χρόνια τώρα η κοινωνική συναίνεση στη ΒΑ Χαλκιδική.

επιτροπή αγώνα Μεγάλης Παναγίας