Εκδήλωση: Στα ΠΡΟΚΑΤ παλιάς νομικής

Νέος Σωφρονιστικός Κώδικας, Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Εισήγηση: Αναρχικό Στέκι Utopia A.D.

Ομιλητής: Ν. Κουλούρης, καθηγητής Δ.Π.Θ.

Φυλακές.

Εισήγηση: Αναρχικό Στέκι Utopia A.D.

Ενημέρωση για την απομόνωση 41bis στην Ιταλία, από τον αναρχικό σύντροφο Σπύρο Μάνδυλα- Αναρχικό Στέκι Ναδίρ.

Τηλεφωνική παρέμβαση Ιταλών συντρόφων- αναρχική εφημερίδα Vetriolo- για την απεργία πείνας (από 20/10) του αναρχικού Alfredo Cospito.

Event: In the PROKAT of old law school New Penal Code, University Police

Proposition: Anarchist Squat Utopia A.D.

Speaker: N. Koulouris, professor D.U.TH.

Prisons.

Proposition: Anarchist House Utopia A.D.

Update on the 41bis isolation in Italy, from the anarchist comrade Spyros Mandylas- Anarchist Squat Nadir.

Telephone intervention of Italian comrades – anarchist newspaper Vetriolo – about the hunger strike (from 20/10) of the anarchist Alfredo Cospito.

Iniziativa a Komotini/Grecia

14 Dicembre 2022
Ore 20:00
Utopia A.D. squat

Iniziativa

Nuovo codice penale
Polizia universitaria
– Presentazione: Utopia A.D.
– Interverrà: N. Koulouris, professore all’università di Komotini

Carceri
– Presentazione: Utopia A.D.
– Aggiornamento sul regime detentivo del 41 bis in Italia, da parte del compagno anarchico Spyros Mandylas – Nadir occupato
– Intervento telefonico da parte di compagni italiani – giornale anarchico “Vetriolo” – riguardo lo sciopero della fame (dal 20 ottobre) dell’anarchico Alfredo Cospito (ci sarà una traduzione).

https://fuoridallariserva.noblogs.org/post/2022/12/12/komotini-grecia-iniziativa-sulla-repressione-con-intervento-telefonico-di-alcuni-compagni-del-giornale-anarchico-vetriolo-riguardo-lo-sciopero-della-fame-di-alfredo-cospito/