Εκδήλωση-Συζήτηση με τον Γιάννη Μάγγο για τις κρατικές δολοφονίες (Βασίλειος Μάγγος), την λεηλασία της φύσης (ΑΓΕΤ), την εκκένωση του Αναρχικού Στεκιού Utopia A.D και την ομηρία των πραγμάτων που υπήρχαν στον χώρο.