Τοποθέτηση του ΕΣΔΑ για τη νέα στρατιωτική εισβολή του φασιστικού καθεστώτος Ερντογάν στη Rojava

Τοποθέτηση σε PDF