Κάλεσμα σε πορεία για την επέτειο του πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη. Προσυγκέντρωση στην παλιά νομική ώρα 18:00

Έχουμε πόλεμο με κράτος, μπάτσους, αφεντικά και εθνίκια.