Έκτακτη συνέλευση σήμερα στις 22:30 στον χώρο της κατάληψης. Υπεύθυνος για την εκκένωση είναι ο αντιπρύτανης Φώτιος Μάρης και κατεπέκταση ο πρύτανης. Καλούμε όλο το ανταγωνιστικό κίνημα στον χώρο.