Καμία συμμετοχή στις παρελάσεις, ενάντια στην ομοιομορφία την υπακοή την τάξη και την ασφάλεια. Μην μπαίνεις στην γραμμή της υποταγής.

Αντίσταση Αξιοπρέπεια Αλληλεγγύη Αναρχία