Μικροφωνική συγκέντρωση, Σάββατο 5/2 ώρα 13:12 στο προαύλιο παλιάς νομικής ενάντια στη πανεπιστημιακή αστυνομία.