Μ ΤΟΛΗΣ

Το Σάββατο 15/3 το μπαρ θα έχει σκοπό την κάλυψη ενός μέρους των δικαστικών εξόδων του ολικού αρνητή στράτευσης Μιχάλη Τόλη, όπου το στρατοδικείο ορίστηκε για τις 14/3. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση εδώ