Θεσσαλονίκη 21/01 /2018

Κατάληψη ΕΚΧ Σχολείο

Επίθεση στην κατάληψη LIBERTATIA

https://www.youtube.com/watch?v=BxZsHWytcY0

https://www.facebook.com/AKthess/videos/1633094496772154/