Συμμετέχουμε στην πορεία με το μπλοκ της Συνέλευσης για την Επανοικειοποίηση των Πανεπιστημιακών Χώρων