Προβολη: Until the light takes us (αγγλικοί υπότιτλοι). Ακολουθεί συζήτηση με θέμα: Ο ρόλος των θρησκειών ως εξουσιαστικοί μηχανισμοί καταστολής της ελεύθερης σκέψης και ελέγχου των μαζών και κλείσιμο με BLACK METAL BAR. ΣΑΒΒΑΤΟ 23/03 Ώρα 19:30