Το αίμα δεν είναι νερό η μνήμη δεν είναι σκουπίδι
Συγκέντρωση 6 Δεκέμβρη 2020 16:00
Οι νεκροί να το ξέρεις πεθαίνουνε μονάχα όταν τους ξεχάσεις
Δεν ξεχνάμε Δεν συγχωρούμε