Μας εστάλη.
Rebelde Anónimo: anarquista detenido y torturado en Maracaibo (Venezuela)

Ανώνυμος Επαναστάτης: αναρχικός συνελήφθη και βασανίστηκε στο Μαρακαΐβο (Βενεζουέλα)

Desde el pasado 04 de abril de 2017, se viene desarrollando una
rebelión popular contra la dictadura de Nicolás Maduro, próximamente
estaremos enviando una serie de entrevistas de compañeras y compañeros
que han sido detenidos y torturados por protestar. Agradecemos
su
difusión y traducción en otros idiomas.

Από την 4η απριλίου του 2017, εκτυλίσσεται μία λαϊκή επανάσταση ενάντια στην δικτατορία του Νικολά Μαδούρο, τις επόμενες ημέρες θα σας στείλουμε μία σειρά από συνεντεύξεις από συντρόφισσες και συντρόφους που συνελήφθησαν και βασανίστηκαν επειδή διαδήλωναν. Ευχαριστούμε για την διάδοση και μετάφραση σε άλλες γλώσσες.


REBELDE ANÓNIMO: _“ORGANÍZATE LUCHA A TU MANERA, CON LA GENTE QUE
QUIERAS PERO NO SEAS CÓMPLICE”_

Ανώνυμος επαναστάτης: Οργανώσου πάλεψε με τον τρόπο σου, με τους ανθρώπους που θέλεις αλλά μην είσαι συνένοχος.

En los primeros días de julio fue detenido en la ciudad de Maracaibo
del estado Zulia, un compañero anarquista por participar en la defensa
de su comunidad ante los ataques de la Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y funcionarios públicos adscritos al sistema de Metro de esa
ciudad. Para preservar su integridad física usaremos el nombre de
“rebelde anónimo” para preservar su integridad.

Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου συνελήφθη στην πόλη Μαρακαΐβο του νομού Θούλια, ένας σύντροφος αναρχικός για συμμετοχή στην αντίσταση της κοινότητάς του πριν τις επιθέσεις της Εθνικής Βολιβιανής Αστυνομίας (ΕΒΑ) και δημοσίων υπαλλήλων διορισμένων στο Μετρό αυτής της πόλης. Για να διαφυλάξουμε την σωματική του ακεραιότητα θα χρησιμοποιούμε το όνομα «ανώνυμος επαναστάτης» για να διαφυλάξουμε την ακεραιότητά του.

Conversamos con él después de salir del sitio de reclusión,
actualmente está bien pero fue golpeado durante su detención y tiene
orden de presentación una vez a la semana. Con la moral en alto, nos
comenta sobre cómo ve esta rebelión popular.

Συζητήσαμε μαζί του αφού βγήκε από το μέρος απομόνωσης, επί του παρόντος είναι καλά αλλά χτυπήθηκε κατά την διάρκεια της σύλληψης του και του έχει επιβληθεί να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα στο τμήμα. Με υψηλό το ηθικό, μας σχολιάζει για το πως βλέπει αυτήν την λαϊκή επανάσταση.


·       ¿NOS PODRÍAS COMENTAR COMO FUISTE DETENIDO Y SI FUISTE
TORTURADO?

Θα μπορούσες να μας σχολιάσεις πως συνελήφθης και αν βασανίστηκες;

En la zona donde vivo los habitantes hacen su protesta a las cuales
siempre he asistido y se han hecho de manera pacífica, jornadas
médicas, de peluquería, sopas solidarias, trancas, van todo tipo de
personas desde ancianos hasta niños.

Στην περιοχή όπου ζω οι κάτοικοι κάνουν την διαμαρτυρία τους στις οποίες πάντα είμαι παρόν και έχουν γίνει με ειρηνικό τρόπο, εργάτες, γιατροί, κομμώτριες, γεύματα αλληλεγγύης, μέθυσοι, πηγαίνουν κάθε είδους άτομα από ηλικιωμένους μέχρι παιδιά.

Todo marchaba bien hasta que desde los talleres del Metro de Maracaibo
salió un grupo de aproximadamente unas 330  personas varios con el
uniforme del Metro para amedrentarnos; usaron piedras y nos dispararon,
salimos corriendo del sitio obviamente ellos se pasearon por toda la
zona acompañado con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tirándole
piedras a las casas, apartamentos y carros.

Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που από τα συνεργεία του Μετρό του Μαρακαΐβο βγήκε μία ομάδα σχεδόν 30 ατόμων διάφορων με την στολή του Μετρό για να μας εκφοβίσουν, χρησιμοποίησαν πέτρες και μας τις πέταξαν, φύγαμε τρέχοντας από το μέρος προφανώς, αυτοί πέρασαν από όλη την περιοχή συνοδευόμενοι από την Εθνική Βολιβιανή Αστυνομία (ΕΒΑ) ρίχνοντας πέτρες σε σπίτια, διαμερίσματα και αυτοκίνητα.

 Mi detención  fue una emboscada porque estamos dialogando con un
poliregional diciéndole:

Η σύλληψή μου ήταν μία ενέδρα γιατί συζητούσαμε με ένα υπάλληλο της περιφέρειας (κρατική υπηρεσία) λέγοντάς του:
“Nos están disparando y ese que estaba allá arriba en la pasarela
del metro con las piedras en una mano, en la otra tiene la pistola”

«Μας πυροβολούν και αυτός που βρίσκεται εκεί πάνω στην διάβαση του μετρό με τις πέτρες στο ένα χέρι και στο άλλο έχει το όπλο»

 

Para nuestra sorpresa teníamos por la espalda a la PNB, ya todo
parecía una batalla campal, lacrimógenas por todo el terreno, corrimos
bastante pero la moto de la PNB buscaba arrollarme, la esquive de 2 a 3
veces hasta que por fin me detienen por el bolso que cargaba; en el piso
me agarraron entre 5 PNB aproximadamente los cuales me golpean con sus
cascos, me meten en el camión junto al otro detenido y nos dan unas
patadas.

Προς δική μας έκπληξη είχαμε από την πλάτη την αστυνομία (ΕΒΑ), ήδη όλα έμοιαζαν με μία μάχη προσχεδιασμένη, δακρυγόνα σε όλο το χώρο, τρέχαμε αρκετά αλλά η μηχανή της αστυνομίας (ΕΒΑ) έψαχνε τρόπο να με ρίξει, της ξέφυγα 2-3 φορές μέχρι που στο τέλος με συλλαμβάνουν από την τσάντα που κουβαλούσα, στο έδαφος με αρπάξαν σχεδόν 5 αστυνομικοί (ΕΒΑ) οι οποίοι με χτυπούν με τα κράνη τους, με βάζουν στο περιπολικό μαζί με έναν ακόμα συλληφθέντα και ρίχνουν και μερικές κλωτσιές.

Luego llega mi compañera y  otra mujer detenida, nos llevan a un
comando de la Guardia como a  las 7pm. Allá nos sembraron evidencias,
bombas molotov, un bolso con alambre de púas, también tenían los
cascos de mi compañera y mío.  A ella la soltaron en horas de la
madrugada, a la otra chica en la mañana y a nosotros si nos dejaron.

Ύστερα φτάνει η σύντροφός μου και άλλη μία συλληφθείσα, μας οδηγούν σε έναν διοικητή της αστυνομίας κατά τις 7 μ.μ. Εκεί μας προσάψανε κατηγορίες, βόμβες μολότοφ, μία τσάντα με συρματόπλεγμα, επίσης είχαν τα κράνη της συντρόφου μου και το δικό μου. Αυτή την αφήσαν τα ξημερώματα, την άλλη κοπέλα και εμάς μας άφησαν το πρωί.

Nunca nos leyeron nuestros derechos y no fue hasta el otro día que se
me presto una llamada, la cual no hice yo, sino un guardia que llamo a
mis familiares diciendo que me llevaran ropa para la reclusión.

Ποτέ δεν μας διάβασαν τα δικαιώματά μας και την άλλη μέρα συμφώνησαν για μία κλήση, την οποία δεν έκανα εγώ, αλλά ένας αστυνομικός που κάλεσε την οικογένειά μου λέγοντάς να μου φέρνανε ρούχα για τη φυλακή
 ¿COMPARTISTE CELDA CON OTROS DETENIDOS?, ¿CÓMO FUERON LAS
CONDICIONES DE RECLUSIÓN?

Μοιράστηκες το κελί σου με άλλους κρατουμένους; Πως ήταν οι συνθήκες στη φυλακή;

No nos metieron en una celda, el calabozo que hay en dicho comando
estaba full, habían 40 personas por otros cargos ajenos a las
protestas, a nosotros nos dejaron en el patio con esposas puestas, a las
5am nos despiertan para bañarnos; debo mencionar que no dormí en toda
la noche, la angustia, impotencia me invadía, 5 minutos para bañarse
todos los detenidos en el patio donde hay un hueco en el piso para
orinar y defecar.  En ese momento iba llegando una brigada anti motín,
a la hora de bañarnos  entran unos 4 guardias nos golpean en las
piernas, glúteos y espalda diciendo:

Όχι μας έβαλαν σε ένα κελί, το κελί που υπάρχει με ρητή διαταγή ήταν γεμάτο, υπήρχαν 40 άτομα για άλλες κατηγορίες άσχετες με τις διαδηλώσεις, εμάς μας άφησαν στην εσωτερική αυλή με χειροπέδες φορεμένες, στις 5 π.μ. μας ξυπνάνε για να πλυθούμε, οφείλω να αναφέρω πως δεν κοιμήθηκα όλη την νύχτα, το άγχος, ανικανότητα με καταβάλλει, 5 λεπτά για να πλυθούμε όλοι οι κρατούμενοι στην αυλή όπου υπάρχει μία τρύπα ούρηση και αφόδευση. Αυτή τη στιγμή έφτανε μία ομάδα καταστολής την ώρα που πλενόμασταν μπαίνουν 4 αστυνομικοί, μας χτυπάνε στα πόδια, γλουτούς και στην πλάτη λέγοντας:

“Estos malditos guarimberos hay que dejarlos en una zanja, no se para
que los traen para acá”

«Αυτούς τους καταραμένους γκαριμπέρος (αυτοί που στήνουν οδοφράγματα) πρέπει να τους πετάξουμε σε ένα χαντάκι, δεν ξέρω γιατί μας τους φέρνουν εδώ»

Hubo 2 menores de edad uno de 14 y otro de 17 años, los cuales también
fueron golpeados y uno de ellos a la hora de la detención (el de 14
años) le echaron “Piroka” es el polvo o los cristales que llevan
las bombas lacrimógenas, ellos sacan ese polvo y se los echan
directamente a la gente y luego Agua para que penetre más, así
causándoles alergias y daños en la piel.

Ήταν και 2 μικρότερης ηλικίας, ένας 14 και ένας 17 ετών, τους οποίους επίσης είχαν χτυπήσει την στιγμή της σύλληψης (τον 14 χρονο) του ρίξανε «πιρόκα» είναι η σκόνη ή οι κρύσταλλοι που έχουν τα δακρυγόνα, αυτοί (αστυνόμοι) βγάζουν αυτήν την σκόνη και την ρίχνουν απευθείας στον κόσμο και μετά νερό για να διεισδύει περισσότερο προκαλώντας τους αλλεργίες και ζημιά στο δέρμα.

Debo mencionar que fueron 5 días los que estuve detenido, los cuales
pasamos en el patio bajo el sol, solo dos veces al día para ir al
baño, eso si podíamos comer todo el día no había hora para comer,
los familiares podían llevarnos comida a la hora que quisieran,
también me robaron un almuerzo enviado por mis familiares y una cena,
me entero ya cuando logro salir que me extraño que no había llegado la
comida,

Οφείλω να αναφέρω πως ήταν 5 μέρες που ήμουν υπό κράτηση, τις οποίες περάσαμε στην εσωτερική αυλή κάτω από τον ήλιο, μόνο δύο φορές την ημέρα να πηγαίνουμε στο μπάνιο, αυτό αν μπορούσαμε να φάμε, όλη την ημέρα δεν υπήρχε χρόνος για να φάμε, οι συγγενείς μπορούσαν να μας φέρουν φαγητό την ώρα που ήθελαν, επίσης μου κλέψανε ένα μεσημεριανό (γεύμα) σταλμένο από τους συγγενείς μου και ένα βραδινό (γεύμα), το πληροφορήθηκα όταν κατάφερα πια να φύγω και με παραξένεψε που δεν είχε φτάσει το φαγητό.

Debo agradecer al Centro de Atención Manos Solidarias junto con gente
de la sociedad civil que dieron donaciones para la comida de todos los
detenidos por protesta, eso si nunca me falto la comida, había bastante
y entre los detenidos los que no tenían nada, porque sus familiares no
aparecían fueron los más beneficiados con este centro social. Estamos

agradecidos por el apoyo.

Οφείλω να ευχαριστήσω το Κέντρο Βοήθειας Αλληλέγγυα Χέρια μαζί με κόσμο από την κοινωνία πολιτών που δώσανε δωρεές για το φαγητό όλων των συλληφθέντων της διαμαρτυρίας, αυτό γιατί ποτέ μου έλειψε φαγητό, υπήρχε αρκετό και ανάμεσα στους συλληφθέντες που δεν είχαν τίποτα, γιατί οι συγγενείς τους δεν εμφανιζόταν, ήταν από αυτούς που βοηθήθηκαν περισσότερο από αυτό το Κοινωνικό Κέντρο. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη.

  ¿CÓMO AFECTO TU DETENCIÓN A TUS FAMILIARES Y SERES
QUERIDOS?

Πως επηρέασε η σύλληψή σου τους συγγενείς σου ή αγαπημένα σου πρόσωπα;

Mi madre es una persona con discapacidad, tiene 65 años y es una
persona delicada de salud, afortunadamente supo ser fuerte y estuvo
todos los días allá, pensaba bastante en su salud pero mi compañera
es la mejor y ella la atendía muy bien,  es en esos momentos que uno se
da cuenta quienes son los verdaderos amigos y colegas; mucha gente de la
zona donde vivo nos apoyó, tanto monetariamente, con las comidas y
transporte.
¡Estamos muy agradecidos por su solidaridad!

Η μητέρα μου είναι άτομο με αναπηρία, είναι 65 ετών και ένα άτομο με ευαίσθητη υγεία, ευτυχώς υπήρξε δυνατή και ήταν όλες τις μέρες εκεί, σκεφτόμουν αρκετά την υγεία της αλλά η σύντροφός μου είναι η καλύτερη και αυτή της συμπαραστάθηκε πολύ καλά, είναι αυτές οι στιγμές που κάποιος καταλαβαίνει ποιοι είναι αληθινοί φίλοι και σύντροφοι, πολύς κόσμος από την περιοχή που μένω μας υποστήριξε, τόσο χρηματικά, με τα φαγητά και μετακίνηση. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την αλληλεγγύη τους!


·
        ¿CÓMO ES VIVIR EN MARACAIBO?

Πως είναι να ζεις στο Μαρακαΐβο;

Maracaibo es una ciudad difícil quizás el calor nos hace ser bastante
irritantes, hay un descontento muy notable, la calidad de vida de los
venezolanos cada vez pasa a ser peor, eso se nota en la gente, el
maracucho es el típico barrigón como dicen por ahí y ahora se ve
mucha gente delgada, que se ve que
están pasando necesidades.

Το Μαρακαΐβο είναι μια πόλη δύσκολη, ίσως η ζέστη μας κάνει αρκετά εξοργισμένους, υπάρχει δυσαρέσκεια πολύ αισθητή, η ποιότητα ζωής των κατοίκων της Βενεζουέλας κάθε φορά γίνεται και χειρότερη, αυτό γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο, ο «μαρακούτσο – κάτοικος του Μαρακαΐβο» είναι ο κλασσικός κοιλαράς όπως λένε εδώ και τώρα βλέπεις πολύ κόσμο αδύνατο, που χρειάζονται βοήθεια.


Maracaibo esta activa con las protestas desde antes del 2014, no hay
apatía en ese sentido

Το Μαρακαΐβο είναι ενεργό με τις διαδηλώσεις πριν από το 2014, δεν υπάρχει απάθεια με αυτήν την έννοια.


·        ¿POR QUÉ PROTESTAS?, ¿QUÉ TE IMPULSO A PARTICIPAR DE FORMA
DECIDIDA EN LAS MOVILIZACIONES?

Γιατί διαμαρτύρεσαι; Τι σε παρακίνησε να συμμετάσχεις με τρόπο αποφασιστικό στις κινητοποιήσεις;

Llevo protestando desde hace varios años, siempre en el anonimato no me
gusta el protagonismo, ni llevar méritos por nada, salgo porque estoy
cansado de esta situación, estoy cansado de que tenga que rebuscar
entre marañas y marañas para conseguir más dinero para comprar solo
la comida para el día a día. Estoy cansado de vivir en país
militarista donde ellos tienen todo y nosotros que somos los que con
nuestros impuestos le damos de comer a ellos nos traten tan
malditamente.

Διαδηλώνω εδώ και μερικά χρόνια, πάντα ανώνυμα, δεν μου αρέσει η ηγεσία (αρχηγιλίκι), ούτε να επωφεληθώ για κάτι, βγαίνω γιατί είμαι κουρασμένος με αυτή την κατάσταση, είμαι κουρασμένος γιατί έπρεπε να ψάχνω μέρες και μέρες να αποκτήσω περισσότερα χρήματα για να αγοράσω μόνο το καθημερινό φαγητό. Είμαι κουρασμένος να ζω σε χώρα στρατιωτικής ιδεολογίας, όπου αυτοί έχουν τα πάντα και εμείς είμαστε αυτοί που με τους φόρους μας τους δίνουμε να φάνε και αυτοί μας αντιμετωπίζουν τόσο άσχημα (καταραμένο τρόπο)

Doy mis puntos de vista en cada protesta que voy, no podemos hablar de
anarquismo ahí ya que la gente no anda pendiente de eso, los verdaderos
rebeldes los que ponen el pecho detrás de un cartón. La mayoría que
he visto solo quieren salir de este gobierno y no les importa quien
coño venga luego, solo salir de esta cuerda de ineptos corruptos, hay
mucha solidaridad en las protestas, todos somos iguales, somos hermanos
de lucha.

Δίνω τις απόψεις μου σε κάθε διαμαρτυρία που πηγαίνω, δεν μπορούμε να μιλάμε για αναρχισμό εδώ μιας και ο κόσμος δεν κλίνει προς αυτό, οι αληθινοί επαναστάτες οι οποίοι βάζουν το στήθος τους πίσω από ένα χαρτόνι. Η πλειοψηφία που έχω δει θέλουν μόνο να φύγει αυτή η κυβέρνηση και δεν τους ενδιαφέρει ποιο “μουνί” είναι να έρθει μετά, μόνο να φύγουν αυτοί οι ανίκανοι διεφθαρμένοι, υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη στις διαμαρτυρίες, όλοι είμαστε ίσοι, είμαστε συναγωνιστές.


·
        ¿VALIÓ LA PENA?

Άξιζε τον κόπο;

Siempre vale la pena pelear por tus derechos, así debería ser siempre,
nuestro descontento debe demostrarse y debe quedar claro que no podemos
quedarnos con miedo, hay que intentarlo.

Πάντα αξίζει τον κόπο να παλεύεις για τα δικαιώματά σου, έτσι έπρεπε να είναι πάντα, η δυσαρέσκειά μας πρέπει να δηλώνεται και πρέπει να είναι σαφές πως δεν μπορούμε να μένουμε φοβισμένοι, πρέπει να προσπαθούμε.


·        ¿CONSIDERAS QUE DESPUÉS DE 100 DÍAS ESTAMOS EN PRESENCIA DE
UNA REBELIÓN POPULAR?

Θεωρείς πως έπειτα από 100 ημέρες είμαστε μάρτυρες μία λαϊκής επανάστασης;

Hoy 10 de julio del 2017, pienso que estamos cada vez más cerca de una
Rebelión Popular, ya que los “Guerreros” cada día se desvinculan más
de la MUD y de cualquier partido, están hartos de negociaciones chimbas
o tratos que solo benefician a los partidos de la MUD. Hoy puedo decir
que gracias a este gobierno se creó una juventud rebelde, con
experiencia en calle y que sea el gobierno que venga van a tenernos
ahí, contra ellos, preparados y listos para defender nuestros derechos
y  libertades.

Σήμερα 14 Ιουλίου του 2017, σκέφτομαι πως είμαστε κάθε φορά πιο κοντά σε μία Λαϊκή Επανάσταση, μιας και οι «Guerreros – πολεμιστές» κάθε μέρα απομονώνονται περισσότερο από την «MUD» και κάθε κόμμα, έχουν αγανακτήσει από συζητήσεις της πούτσας και συμπεριφορές που μόνο ωφελούν τα κόμματα της «ΜUD». Σήμερα μπορώ να πως χάρη σε αυτήν την κυβέρνηση δημιουργήθηκε μία γενιά επαναστατών, με εμπειρία στο δρόμο και όποια κυβέρνηση και να είναι και όποια και να έρθει θα μας έχουν εδώ, ενάντιά τους, προετοιμασμένους και έτοιμους για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας.


·        ¿QUÉ OPINAS SOBRE ESE CLICHÉ DE QUE NO DEBERÍAMOS APOYAR
LAS PROTESTAS POR QUE ESO BENEFICIA A LA “DERECHA”?

Τι γνώμη έχεις για αυτό το κλισέ ότι δε έπρεπε να συμβάλουμε στις διαδηλώσεις γιατί αυτό ωφελεί την «δεξιά»;

Es lo más estúpido que he leído y escuchado, yo no salgo para hacerle
juego a la MUD, que vayan a una protesta y le pregunten a los chamos que
resisten en una protesta con qué partido están y verán que te dicen.
Cada
día se desvinculan más de partidos políticos.

Είναι το πιο ηλίθιο που έχω διαβάσει, εγώ δεν βγαίνω για να κάνω παιχνίδια στην «MUD», να πάνε σε μία διαδήλωση και να ρωτήσουν τους νέους που αντιστέκονται σε μία διαδήλωση σε ποιο κόμμα ανήκουν και θα δουν τι θα τους πουν. Κάθε μέρα αποκόπτονται από πολιτικά κόμματα.


·
        ¿CÓMO VES EL SILENCIO DE MUCHOS  ANARQUISTAS SOBRE LO QUE
ACONTECE EN VENEZUELA?

Πως βλέπεις την σιωπή πολλών αναρχικών για ό,τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα;

Últimamente me he sentido más desmotivado con respecto a “anarquistas”
la gran mayoría solo se quejan por redes sociales, y dicen que no salen
por que hay grupos como Renacer Nacional q son fachos, que son
politiqueros que se le hace juego a la derecha,  pero no es eso.

Πρόσφατα ένιωσα περισσότερο αποθαρρυμένος με σεβασμό στους «αναρχικούς» η μεγάλη πλειοψηφία διαμαρτύρονται μόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων, και λένε πως δεν βγαίνουν γιατί υπάρχουν ομάδες όπως η «εθνική αναγέννηση» που είναι δεξιοί και είναι πολιτικοί που είναι μαριονέτες της δεξιάς, αλλά δεν είναι έτσι.


¡HAY QUE LUCHAR POR NUESTROS IDEALES!, no importa quienes estén allá,
organízate lucha a tu manera, con la gente que quieras pero no seas
cómplice, no seas crítico de la nada, no seas un “anarco Windows”
como una canción del Noi del Sucre, ya basta de indiferencia y de ver hermanos caídos, hay que luchar.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΣ, δεν έχει να κάνει, όποιοι και να είναι εδώ, οργανώσου με τον τρόπο σου με τον κόσμο που θέλεις αλλά μην είσαι συνένοχος, μην είσαι κριτικός του τίποτα, μην είσαι ένας «αναρχο Windows» όπως ένα τραγούδι των Noi del Surse, αρκεί με την αδιαφορία και να βλέπω αδέρφια νεκρούς πρέπει να δώσουμε μάχη.

·        ¿CUÁL DEBE SER LA POSTURA DE LOS ANARQUISTAS A FUTURO?

Ποια θα όφειλε να είναι η στάση των αναρχικών στο μέλλον;

Es hora de que los anarquistas tomen el camino correcto de la historia,
se pongan en la calle a luchar contra el militarismo, contra el hambre,
contra la corrupción, contra las injusticias por lo que vociferan tanto
en fanzines, canciones y escritos poéticamente armados tirándoselas de
intelectuales.  Es el momento que los anarquistas venezolanos tomen las
calles con un mensaje claro y se unan a esas filas de resistencia.

Είναι η ώρα οι αναρχικοί να πάρουν τον σωστό δρόμο της ιστορίας, βγαίνουν στους δρόμους και μάχονται ενάντια στο φασισμό, ενάντια στην πείνα, την διαφθορά, ενάντια στις αδικίες για τις οποίες διακηρύσσουνε τόσο με έντυπα, τραγούδια και γραπτά ποιητικά οπλισμένα ρίχνοντάς τα στους διανοούμενους. Είναι η στιγμή που οι αναρχικοί της Βενεζουέλας παίρνουν τους δρόμους με ένα μήνυμα ξεκάθαρο και ενώνονται σε αυτές τις γραμμές της αντίστασης.

También espero que se cree un bloque serio entre los anarquistas como
lo que iba a ser la RA (Red Anarquista), pero de verdad, no solo que me
pasen fanzines ni las canciones de la banda del otro;  NO,  que se creen
en verdad frentes o movimientos anarquistas que sirvan para la lucha.
Hay que meterse en barrios, consejos comunales, en tu comunidad y a
todos decir por que luchamos, este es el MOMENTO, ya que el país está
totalmente dividido y hoy en día no es en dos pedazos si no en varios y
debemos aprovechar ese espacio para decir quiénes somos que queremos y
por qué luchamos

Επίσης ελπίζω να δημιουργηθεί ένα σοβαρό blog ανάμεσα στους αναρχικούς όπως ήταν το «RA» (Red Anarquista) αλλά πραγματικά, όχι μόνο να μου δίνουν έντυπα ούτε τα τραγούδια κάποιας μπάντας. ΟΧΙ, να δημιουργηθούν πραγματικά μέτωπα ή κινήματα αναρχικών που βοηθού για την μάχη. Πρέπει να μπούμε σε γειτονιές, σε κοινοτικά συμβούλια, στην κοινότητά σου και σε όλους να πεις για τι μαχόμαστε, αυτή είναι η ΣΤΙΓΜΗ, μιας και η χώρα είναι εντελώς χωρισμένη και στις μέρες μας δεν είναι σε δύο κομμάτια αλλά σε πολλά και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα για να πούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και για τι μαχόμαστε.

________________________
_RODOLFO MONTES DE OCA_