8-3-2019 Συνέντευξη – συζήτηση με τον Σπύρο Χριστοδούλου μετά το τέλος της απεργίας πείνας του στο “ΚΡΑΥΓΕΣ ΑΠ΄ΤΑ ΚΕΛΙΑ”