Ενάντια στα μεταλλεία.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της Ιερισσού 09032013012

09032013015

 

0903201302009032013022