Αναρχικός σύντροφος: Εκπλήσσομαι βλέποντας στα οδοφράγματα πολίτες προτάσσοντας τα στήθη τους στο κράτος να εφαρμόζουν την αναρχική ιδεολογία.


El 10 de julio fue detenido en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia,
un compañero anarquista fue detenido por participar en las protestas
contra la propuesta de modificar la constitución. Para preservar su
integridad física usaremos el nombre de “compañero ácrata”.

Στις 10 Ιουλίου συνελήφθη στην πόλη Μαρακαΐβο στην περιφέρεια της Θούλια, ένας αναρχικός σύντροφος για συμμετοχή στις διαδηλώσεις ενάντια στην πρόταση για την τροποποίηση του συντάγματος. Για να διατηρήσουμε την σωματική του ακεραιότητα θα χρησιμοποιούμε το όνομα «αναρχικός σύντροφος».

Conversamos con él después de salir del sitio de reclusión, sin
dejarse amedrentar está dispuesto a seguir participando en las
movilizaciones y protestas de la Rebelión Popular.
Aquí les va esta
entrevista:

Συζητήσαμε μαζί του αφού βγήκε από το μέρος απομόνωσης, χωρίς να έχει τρομοκρατηθεί, είναι έτοιμος να συνεχίσει συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες της Λαϊκής Εξέγερσης. Εδώ σας παραθέτω την συνέντευξη:


·  ¿CUÁNDO FUISTE DETENIDO?, ¿NOS PODRÍAS HABLAR UN POCO COMO FUE
EL PROCESO?

Πότε σε συλλάβανε; Θα μπορούσες να μας μιλήσεις λίγο πως ήταν η διαδικασία;


Fui detenido el 10 de julio del presente año en Maracaibo, en la
avenida Falcón a las 5 pm. Estábamos a pocos metros resistiendo a los
funcionarios anti-motín de CPBEZ (Cuerpo de _Policía_ Bolivariana del
estado Zulia), los cuales nos atacaban con bombas lacrimógenas y
perdigones, fuimos emboscados por un grupo de policías motorizados.

Με συλλάβανε στις 10 ιουλίου του τρέχοντος έτους στο Μαρακαΐβο, στην λεωφόρο Φαλκόν στις 5 π.μ. Στεκόμασταν λίγα μέτρα απέναντι από τους υπαλλήλους καταστολής της CPBEZ (Αστυνομικό Σώμα της Βολιβίας της περιφέρεις Θούλια) οι οποίοι μας επιτέθηκαν με δακυγόνα και πλαστικές σφαίρες, πέσαμε σε ενέδρα από μία ομάδα μηχανοκίνητων αστυνομικών.


·  ¿DURANTE LA DETENCIÓN FUISTE TORTURADO?

Κατά την διάρκεια της κράτησης βασανίσθηκες;

Como todos los detenidos en estas manifestaciones es aberrante y
asqueroso el trato que nos dieron, nos sometieron a vejaciones y muchos
golpes desde el momento que me resistí al arresto; me lanzaron al
suelo, me pateaban diciéndome: “maldito guarimbero, te agarramos, te
vamos a matar a coñazo”

Όπως όλοι οι συλληφθέντες σε τέτοιες διαδηλώσεις είναι εκτός ορίων και αηδιαστικός ο τρόπος που μας φέρθηκαν, μας μεταχειρίστηκαν με ταπεινωτικό τρόπο και πολλά χτυπήματα από την στιγμή που αντιστάθηκα στη σύλληψη, με έριξαν στο έδαφος, με κλωτσούσανε λέγοντάς μου «καταραμένε guarimbero (αυτό που στήνει οδοφράγματα) σε τσακώσαμε, θα σε σκοτώσουμε στο ξύλο»


Yo me cubría el rostro mientras era golpeado seguía resistiéndome a
subir a la moto, el policía me comenzó a golpear en el estómago me
quede sin aire, ahí fue cuando me montaron en la moto, mientras me
llevaban en la moto me golpeaba en la nuca y repetía: “maldito
guarimbero, no te vas a salvar en el galpón están los aspirantes
esperándolos”

Εγώ κάλυπτα το πρόσωπό μου, ενώ με χτυπούσαν συνέχιζα να αντιστέκομαι να ανέβω στη μηχανή, ο αστυνομικός άρχισε να με χτυπάει στο στομάχι, έμεινα από αέρα. Εκεί ήταν που με βάλανε στην μηχανή και ενώ με ήμουν πάνω στη μηχανή με χτύπησε στον αυχένα και επαναλάμβανε «καταραμένε γκαριμπέρο στο υπόστεγο είναι οι υποψήφιοι περίμενέ τους»

Me bajaron de la moto y me metieron en “la perrera” (camión de
traslado), esposado ahí subió el policía que me capturo y volvió a
golpearme y me robo la cartera con mis documentos personales y el bolso
donde tenía el material de manifestar, espero le hayan gustado los
parches contestatarios que tenía el pantalón que me robo.

Με κατέβασαν από τη μηχανή και με βάλαν στο περιπολικό δεμένο, εκεί κατέβηκε ένας αστυνομικός με συνέλαβε και με ξαναχτύπησε και μου έκλεψε τον χαρτοφύλακα με τα προσωπικά μου έγγραφα και την τσάντα όπου είχα το υλικό για την διαδήλωση, ελπίζω να τους άρεσαν τα μπαλώματα διαμαρτυρίας που είχε το παντελόνι που μου έκλεψαν.


·         ¿CUÉNTANOS UN POCO COMO FUE TU RECLUSIÓN?

Πες μας λίγο πως ήταν η φυλάκισή σου;

 

A las 08:00 p.m. fui llevado a un centro de detención preventivo junto
a un compa libertario participábamos juntos en las protestas y a otros
detenidos en dicha manifestación, no nos metieron en el calabozo que
hay en dicho comando ya que se encontraba lleno habían más de 20
personas en hacinamiento por otros cargos que no tenían relación a las
protestas, solo nos dieron una oportunidad para llamar a un familiar si
la llamada no era atendida, tenías que arreglártela solo, cosa que me
paso a mí, tuve que esperar el día siguiente.

Στις 8 μ.μ. μεταφέρθηκα σε ένα κέντρο προληπτικής κράτησης μαζί με ένα συντρόφι ελευθεριακό, συμμετείχαμε μαζί στις διαδηλώσεις και με άλλους συλληφθέντες στην ίδια διαδήλωση, δεν μας βάλανε σε κάποιο κελί που υπήρχε, κατ’ εντολήν μιας και ήταν γεμάτο, υπήρχαν πάνω από 20 άτομα στοιβαγμένα για άλλες κατηγορίες που δεν είχαν σχέση με τις διαδηλώσεις, μας έδωσαν μία ευκαιρία να καλέσουμε κάποιον συγγενή, αν δεν απαντούσαν στο τηλεφώνημα, έπρεπε να κανονίσεις άλλη κλήση, πράγμα που μου συνέβη και έπρεπε να περιμένω μέχρι την επόμενη ημέρα.


Llegaron varios funcionarios donde estábamos me negaban llamar, uno de
ellos me regalo una llamada, pude comunicarme con un familiar quien
acudió, pasamos todo el día tirados en el suelo recibiendo maltratos
de todos los funcionarios que llegaban en el comando, nos decían entre
insultos:

Ήρθαν αρκετοί υπάλληλοι εκεί που ήμασταν μου αρνήθηκαν να τηλεφωνήσω, ένας από αυτούς μου δώρισε ένα τηλεφώνημα, μπόρεσα να επικοινωνήσω με έναν συγγενή ο οποίος απάντησε στο τηλεφώνημα, περάσαμε όλη την ημέρα πεταμένοι στο πάτωμα δεχόμενοι κακομεταχείριση από όλους τους υπαλλήλους που ερχόντουσαν σε υπηρεσία, με έλεγαν βρίζοντας:
_ _

_“Ustedes no van a salir, van a ser llevados ante un tribunal militar
ya la ANC está aprobada, solo esperen el 30… ¿para que
protestan?…vieron a los manifestantes que les dieron 13 años de
cárcel, así van a quedar ustedes…Como habían otros que nos decían
muchachos quemen todo, nosotros también queremos que este gobierno
caiga pero no se dejen agarrar” _

«Αυτοί δεν θα φύγουνε, θα περάσουνε από στρατιωτικό δικαστήριο ήδη η ΑNC (εθνική εκλογική αντιπροσωπεία – βουλή) εγκρίνεται, περιμένουνε μόνο την 30η … γιατί διαδηλώνουν; είδατε τους διαδηλωτές που τους έδωσαν 13 χρόνια φυλάκισης, έτσι θα μείνετε και εσείς…όπως υπήρχαν άλλοι που μας έλεγαν παιδιά κάψτε τα όλα, και εμείς επίσης θέλουμε να πέσει αυτή η κυβέρνηση μην σταματήσετε να παλεύετε»

 

Anteriormente había estado detenido varias veces pero fue muy diferente
a esto. Estuvimos recluidos más de un día, fuimos liberados sin cargos
por que el Foro Penal intercedió haciéndonos prometer que no
volveríamos a manifestar en el lugar que fuimos detenidos.

Παλαιότερα είχα συλληφθεί αρκετές φορές αλλά ήταν πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Ήμασταν έγκλειστοι παραπάνω από μία ημέρα, αφεθήκαμε ελεύθεροι χωρίς κατηγορίες επειδή το Foro Penal (ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) μεσολάβησε κάνοντάς μας να υποσχεθούμε ότι δεν θα ξανά διαδηλώσουμε στο σημείο που συλληφθήκαμε.

Esperan que nos crucemos de brazos y nos callemos que solo seamos
espectadores de un mundo en ruinas por la avaricia de unos pocos, hay
salidas y la mejor es destruir lo establecido para volver a construir.

Περιμένουν πως θα σταυρώσουμε τα χέρια και θα σκάσουμε και πως θα είμαστε μόνο θεατές ενός κόσμου ερείπιο, χάριν της απληστίας ορισμένων λίγων, υπάρχουν έξοδοι και η καλύτερη είναι να καταστρέψουμε το κατεστημένο για να το ξαναχτίσουμε.


·         ¿CÓMO HACÍAS CON LA COMIDA, ROPA Y PARA DORMIR?

Τι έκανες με το φαγητό, τα ρούχα και τον ύπνο;

Me encontraba solo mi familiar no pudo llegar el día de mi detención
porque vivo en una zona foránea ya que toda la ciudad estaba cerrada
con barricadas, los otros detenidos compartían su comida conmigo, hasta
el otro día que llego mi familiar, no pude dormir me invadía la
impotencia y la angustia no sabía que iban hacer con nosotros eran
muchas sus amenazas, solo pensaba que un anarquista preso no servía de
mucho, pero aquí estoy ni muerto podrán callarnos.

Συναντιόμουν με τον συγγενή μου, δεν μπόρεσε να έρθει την ημέρα της σύλληψής μου επειδή μένω σε μία περιοχή εκτός πόλεως, μιας και όλη η πόλη ήταν κλεισμένη από οδοφράγματα, οι υπόλοιποι συλληφθέντες μοιραζόντουσαν το φαγητό τους μαζί μου, μέχρι την επόμενη ημέρα που έφτασε ο συγγενής μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, με κατέβαλε η ανικανότητα και η αγωνία, δεν ήξερα τι θα κάνουν με εμάς ήταν πολλές οι απειλές τους, σκεφτόμουν μόνο πως ένας αναρχικός κρατούμενος δεν εξυπηρετούσε αρκετά, αλλά εδώ είμαι, ούτε νεκρούς θα μπορέσουν να μας κάνουν να σκάσουμε.


·  ¿CÓMO SON LAS PROTESTAS EN MARACAIBO?

Πως είναι οι διαδηλώσεις στο Μαρακαΐβο;


Se protesta en toda la ciudad todos los días salen a la calle, convoque
o no la MUD (Mesa Unidad Democrática), hay muchos focos de resistencia
como torres del saladillo, avenida las delicias, calle 85 Falcón etc.
Son un poco duras por el calor inclemente que hace. Quienes no protestan
ayudan en lo que pueden, llevando comida, agua, materiales para
manifestar pero todos los días se lucha, pase lo que pase, contra un
enemigo que no descansa, ya estamos cansados de las injusticias por
parte del Estado.

Διαδηλώνουν σε όλη την πόλη όλες τις μέρες βγαίνουν στο δρόμο, είτε συγκαλεί είτε όχι η MUD (συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης) υπάρχουν πολλές εστίες αντίστασης. Είναι λίγο δύσκολο λόγω της απίστευτης ζέστης που κάνει. Αυτοί που δεν διαδηλώνουν βοηθούν όπως μπορούν, φέρνοντας φαγητό, νερό, υλικά για τις διαδηλώσεις, αλλά όλες τις ημέρες διαδηλώνουμε, γίνεται ό,τι γίνεται ενάντια σε έναν εχθρό που δεν ξεκουράζεται, είμαστε ήδη κουρασμένοι από τις αδικίες εκ μέρους του κράτους.


·  ¿CÓMO VES LA ORGANIZACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA RESISTENCIA?

Πως βλέπεις την οργάνωση των νέων της αντίστασης;

 

Son muy valientes, siempre huelen a gasolina, aunque aún les falta un
poco de organización  pero se ha visto la evolución de la protesta.
Los chamos no tienen miedo cada día están más motivados dejando la
apatía y la pasividad atrás solo tienen deseos de ver todo arder.

Είναι πολύ γενναίοι, πάντα οσμίζονται την βενζίνη, αν και τους λείπει λίγη οργάνωση αλλά φαίνεται η εξέλιξη στη διαδήλωση. Οι πιτσιρικάδες δεν φοβούνται κάθε μέρα είναι και πιο κινητοποιημένοι αφήνοντας την απάθεια και την παθητικότητα πίσω, έχουν μόνο επιθυμίες να τα δουν όλα να καίνε.


·         ¿SON DE DERECHA COMO DICEN LOS VOCEROS DEL GOBIERNO?

Είστε της δεξιάς όπως λένε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης;


A esos que dicen que nos financia la “derecha” y nos dan drogas les
digo que se equivocan, en las barricadas están todos expresando su
descontento contra este Estado opresor que le pregunten a la gente si
creen en el discursito de la MUD; ya nadie cree en ningún partido,
todos luchan en conjunto para que este gobierno de mentiras y
corrupción caiga.

Σε αυτούς που λένε ότι μας χρηματοδοτεί η «δεξιά» και μας δίνουνε ναρκωτικά τους λέω ότι κάνουν λάθος, στα οδοφράγματα βρίσκονται όλοι εκφράζοντας την απογοήτευσή τους ενάντια στο κράτος δυνάστη ποιος ρωτάει τον κόσμο αν πιστεύει στην λογύδριο της MUD (συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης)? Πλέον κανείς δεν πιστεύει σε κανένα κόμμα, όλοι μάχονται μαζί για να πέσει αυτή η κυβέρνηση των ψεμάτων και της διαφθοράς.


·  ¿QUÉ TE LLEVO A PROTESTAR?, ¿VALE LA PENA ARRIESGARSE?

Τι σε έκανε να διαδηλώνεις; Αξίζει τον κόπο να διακινδυνεύεις;


La inconformidad con el presente, esta rabia que me consume ver todo mi
entorno corroído y ver al estado enriquecerse con nuestro sudor para
luego oprimirnos, ya no aguanto esta situación no puedo callarme tenía
que hacer sentir mi odio. Siempre vale la pena pelear por tus derechos
la vida si no la vives no es vida, es mentira. Nos han quitado mucho, lo
único que no nos han quitado son las ganas de luchar sigamos en la
revuelta.

Η μη συμμόρφωση με το παρόν, αυτή η οργή που με κατατρώει, να βλέπω όλο μου τον περίγυρο διαβρωμένο και το κράτος να πλουτίζει από τον ιδρώτα να μας καταπιέζουν μετά, δεν μπορώ πλέον να αντέξω αυτήν την κατάσταση, δεν μπορώ να σωπάσω, έπρεπε να αισθανθώ μίσος. Πάντα αξίζει τον κόπο να παλεύεις για τα δικαιώματά σου, την ζωή αν δεν την ζεις, δεν είναι ζωή, είναι ψέμα. Μας έχουν κλέψει πολλά, το μοναδικό που δεν μας έχουν κλέψει είναι η όρεξη να μαχόμαστε, να συνεχίζουμε την εξέργερση.

·
         ¿TÚ QUÉ OPINAS SOBRE EL SILENCIO DE ALGUNOS ANARQUISTAS?

Ποια η γνώμη σου, για την σιωπή ορισμένων αναρχικών;


Me sorprende ver en las barricadas a las personas poniéndole el pecho
al Estado y practicar el ideario anarquista, sin jamás haber leído
ningún texto de Kropotkin o Bakunin, y luego leer estados en las redes
sociales de “anarquistas” diciendo: “que esas disputas no deben
interesarnos por que ya sabemos a quiénes benefician”… También es
indignante que el anarquismo internacional apoye esto que está pasando
en este país.

Με εκπλήσσει να βλέπω στα οδοφράγματα άτομα να προτάσσουν τα στήθη τους στο κράτος και κάνουν πράξη τον ιδανικό αναρχικό, χωρίς ποτέ να έχουν διαβάσει κανένα κείμενο του Κροπότκιν ή του Μπακούνιν· και μετά βλέπω δηλώσεις στα κοινωνικά δίκτυα από «αναρχικούς» να λένε: «αυτές οι διαφωνίες δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν, γιατί πλέον γνωρίζουμε ποιους ωφελούν».. επίσης είναι εξωφρενικό ο διεθνής αναρχισμός να υποστηρίζει αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την χώρα.


No podemos quedarnos callados ante un estado  totalitario que siempre
hace todo imponiendo su bota militar. Deberían ser consecuentes, espero
no olviden que su silencio los hace cómplices.

Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε ένα κράτος ολοκληρωτικό, που πράττει πάντα επιβάλλοντας την στρατιωτική του αρβύλα.

  ¿CÓMO VES LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE?, ¿DEBEMOS OPONERNOS?

Πως βλέπεις τον σχηματισμό συντάγματος; Πρέπει να εναντιωθούμε;

La mayoría de la población está en contra de la misma, todos sabemos
que la quieren para perpetuarse en el poder y ponernos a todos a comer
mierda, es chavismo puro es fascismo  por donde se busque. Todos debemos
oponernos a ese fraude es algo innecesario, atenta contra  la vida.

Η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι ενάντια στον σχηματισμό, όλοι γνωρίζουμε ότι την θέλουν για να διαιωνίσουν την εξουσία και να μας βάλουν όλους να φάμε σκατά, ο καθαρός τσαβισμός είναι φασισμός από όπου και να εξερευνηθεί. Όλοι οφείλουμε να εναντιωθούμε σε αυτήν την απάτη είναι κάτι αχρείαστο, είναι κατά της ζωής.


·  PARA CERRAR, ¿QUÉ LE QUIERES DECIR A TUS PANAS Y COMPAÑEROS DE
LUCHA?

Εν κατακλείδι, τι θα ήθελες να πεις στους συναγωνιστές και συντρόφους στη μάχη ;


Compas no se dobleguen nunca sigamos en esta guerra con valor frente a
todo lo que se imponga, el Estado es nuestro enemigo juntos podemos
derrotarlo, organicémonos mejor somos más, sigamos en fraternidad
practicando el apoyo mutuo y la solidaridad, el mundo es de los que aún
soñamos. Un abrazo a todos, la libertad es nuestra guía y que la rabia
sea nuestro motor de transformación.

Τα συντρόφια δεν υποτάσσονται ποτέ, να συνεχίσουμε σε αυτόν τον πόλεμο αξιών ενάντια σε ό,τι μας επιβάλλεται, το κράτος είναι εχθρός μας, μαζί μπορούμε να το νικήσουμε, οργανωνόμαστε καλύτερα είμαστε περισσότεροι, να συνεχίσουμε με αδελφότητα, ασκώντας από αμοιβαία υποστήριξη και αλληλεγγύη, ο κόσμος είναι αυτών που ακόμα ονειρεύονται. Μια αγκαλιά σε όλους, η ελευθερία είναι ο οδηγός μας και η οργή ας είναι η μηχανή του μετασχηματισμού μας.