Προοπτική η συνδιαμόρφωση δράσεων αλληλεγγύης στα μέλη του Επαναστατικού Αγώνα