Πρώτο αυτοοργανωμένο Bar για το 2018 ! Σάββατο στις 22:00 !