Tagged: Εξέγερση Καπνεργατών

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Aπό συνεντεύξεις συντρόφων/σων που συνελήφθησαν και βασανίσθηκαν

Αναρχικός σύντροφος: Εκπλήσσομαι βλέποντας στα οδοφράγματα πολίτες προτάσσοντας τα στήθη τους στο κράτος να εφαρμόζουν την αναρχική ιδεολογία.


El 10 de julio fue detenido en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia,
un compañero anarquista fue detenido por participar en las protestas
contra la propuesta de modificar la constitución. Para preservar su
integridad física usaremos el nombre de “compañero ácrata”.

Στις 10 Ιουλίου συνελήφθη στην πόλη Μαρακαΐβο στην περιφέρεια της Θούλια, ένας αναρχικός σύντροφος για συμμετοχή στις διαδηλώσεις ενάντια στην πρόταση για την τροποποίηση του συντάγματος. Για να διατηρήσουμε την σωματική του ακεραιότητα θα χρησιμοποιούμε το όνομα «αναρχικός σύντροφος».

Conversamos con él después de salir del sitio de reclusión, sin
dejarse amedrentar está dispuesto a seguir participando en las
movilizaciones y protestas de la Rebelión Popular.
Aquí les va esta
entrevista:

Συζητήσαμε μαζί του αφού βγήκε από το μέρος απομόνωσης, χωρίς να έχει τρομοκρατηθεί, είναι έτοιμος να συνεχίσει συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες της Λαϊκής Εξέγερσης. Εδώ σας παραθέτω την συνέντευξη:


·  ¿CUÁNDO FUISTE DETENIDO?, ¿NOS PODRÍAS HABLAR UN POCO COMO FUE
EL PROCESO?

Πότε σε συλλάβανε; Θα μπορούσες να μας μιλήσεις λίγο πως ήταν η διαδικασία;


Fui detenido el 10 de julio del presente año en Maracaibo, en la
avenida Falcón a las 5 pm. Estábamos a pocos metros resistiendo a los
funcionarios anti-motín de CPBEZ (Cuerpo de _Policía_ Bolivariana del
estado Zulia), los cuales nos atacaban con bombas lacrimógenas y
perdigones, fuimos emboscados por un grupo de policías motorizados.

Με συλλάβανε στις 10 ιουλίου του τρέχοντος έτους στο Μαρακαΐβο, στην λεωφόρο Φαλκόν στις 5 π.μ. Στεκόμασταν λίγα μέτρα απέναντι από τους υπαλλήλους καταστολής της CPBEZ (Αστυνομικό Σώμα της Βολιβίας της περιφέρεις Θούλια) οι οποίοι μας επιτέθηκαν με δακυγόνα και πλαστικές σφαίρες, πέσαμε σε ενέδρα από μία ομάδα μηχανοκίνητων αστυνομικών.


·  ¿DURANTE LA DETENCIÓN FUISTE TORTURADO?

Κατά την διάρκεια της κράτησης βασανίσθηκες;

Como todos los detenidos en estas manifestaciones es aberrante y
asqueroso el trato que nos dieron, nos sometieron a vejaciones y muchos
golpes desde el momento que me resistí al arresto; me lanzaron al
suelo, me pateaban diciéndome: “maldito guarimbero, te agarramos, te
vamos a matar a coñazo”

Όπως όλοι οι συλληφθέντες σε τέτοιες διαδηλώσεις είναι εκτός ορίων και αηδιαστικός ο τρόπος που μας φέρθηκαν, μας μεταχειρίστηκαν με ταπεινωτικό τρόπο και πολλά χτυπήματα από την στιγμή που αντιστάθηκα στη σύλληψη, με έριξαν στο έδαφος, με κλωτσούσανε λέγοντάς μου «καταραμένε guarimbero (αυτό που στήνει οδοφράγματα) σε τσακώσαμε, θα σε σκοτώσουμε στο ξύλο»


Yo me cubría el rostro mientras era golpeado seguía resistiéndome a
subir a la moto, el policía me comenzó a golpear en el estómago me
quede sin aire, ahí fue cuando me montaron en la moto, mientras me
llevaban en la moto me golpeaba en la nuca y repetía: “maldito
guarimbero, no te vas a salvar en el galpón están los aspirantes
esperándolos”

Εγώ κάλυπτα το πρόσωπό μου, ενώ με χτυπούσαν συνέχιζα να αντιστέκομαι να ανέβω στη μηχανή, ο αστυνομικός άρχισε να με χτυπάει στο στομάχι, έμεινα από αέρα. Εκεί ήταν που με βάλανε στην μηχανή και ενώ με ήμουν πάνω στη μηχανή με χτύπησε στον αυχένα και επαναλάμβανε «καταραμένε γκαριμπέρο στο υπόστεγο είναι οι υποψήφιοι περίμενέ τους»

Me bajaron de la moto y me metieron en “la perrera” (camión de
traslado), esposado ahí subió el policía que me capturo y volvió a
golpearme y me robo la cartera con mis documentos personales y el bolso
donde tenía el material de manifestar, espero le hayan gustado los
parches contestatarios que tenía el pantalón que me robo.

Με κατέβασαν από τη μηχανή και με βάλαν στο περιπολικό δεμένο, εκεί κατέβηκε ένας αστυνομικός με συνέλαβε και με ξαναχτύπησε και μου έκλεψε τον χαρτοφύλακα με τα προσωπικά μου έγγραφα και την τσάντα όπου είχα το υλικό για την διαδήλωση, ελπίζω να τους άρεσαν τα μπαλώματα διαμαρτυρίας που είχε το παντελόνι που μου έκλεψαν.


·         ¿CUÉNTANOS UN POCO COMO FUE TU RECLUSIÓN?

Πες μας λίγο πως ήταν η φυλάκισή σου; (περισσότερα…)

συνέχεια