Σήμερα Δευτέρα 23/02 οι κρατούμενοι απο τις Α και Γ ακτίνες φυλακών Λάρισας αρνήθηκαν να μπούνε στις πτέρυγές τους πραγματοποιώντας καθιστική διαμαρτυρία μία ώρα. Ακολουθεί το γράμμα που στείλανε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο εξηγεί τους λόγους αυτής της δράσης. Το κείμενο υπογράφουν 198 κρατούμενοι απο την Α’ πτέρυγα και 149 απο την Γ’, δηλαδή σχεδόν το 100% των δύο πτέρυγων.

 

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κ.Κ.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

(περισσότερα…)

συνέχεια