Πραγματοποιήθηκε αφισοκόλληση για την Κερατέα στην Κομοτηνή στις 28/12/2010

συνέχεια