Η εκπαίδευση σας είναι φυλακή.

Ο όρος εκπαίδευση στην παραπάνω πρόταση θα μπορούσε να παραπέμπει σε ζώα τα οποία καταναγκαστικά μαθαίνουν νούμερα που θα εκτελούν για όλη τους σχεδόν την ζωή σε τσίρκο. Και αυτό που βιώνουν τα προαναφερομενα ζώα δεν απέχει πολύ από αυτό που βιώνει ένας άνθρωπος στην σύγχρονη κοινωνία. (περισσότερα…)

συνέχεια