Σαν μία πρώτη αντανακλαστική κίνηση αλληλεγγύης προς τα συντρόφια της κατάληψης ΝΤΟΥΓΡΟΥ αναρτήσαμε πανό σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Οι καταλήψεις είναι αγκάθια και για να τις πάρετε θα ματώσετε.

Δύναμη στους/ις συλληφθέντες/ισσες.

συνέχεια