Η Πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στο νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο είναι μια νεοσύστατη ομάδα που δημιουργήθηκε μετά την ψήφιση του νέου “περιβαλλοντικού” νόμου και την νέα ανακοίνωση για την τοποθέτηση κι άλλων ανεμογεννητριών στα βουνά της Ροδόπης.

Σαν πρωτοβουλία έχουμε κάνει εξορμήσεις στα βουνά σε σημεία που είναι να μπουν ανεμογεννήτριες, σε χωριά όπου είχαμε θετική ανταπόκριση από τους κατοίκους και βρισκόμαστε σε επικοινωνία αλλά και στις είδη τοποθετημένες ανεμογεννήτριες. Οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές και πραγματοποιούνται σε δημόσιο χώρο (παλιό ηρώων/ πάρκο περιφέρειας).

Την Τρίτη 3/11 πραγματοποιήσαμε την πρώτη μικροφωνική συγκέντρωση στην πλατεία Ειρήνης με ανάρτηση γιγαντόπανου, μοίρασμα κειμένου και τρικάκια.

Πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στο νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε για να ενημερώσει τους κατοίκους του νομού για την καταστροφή που επιτελείται τις τελευταίες δυο δεκαετίες στον ορεινό όγκο της Ροδόπης από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών , ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα αντίστασης και υπεράσπισης της φύσης.

Ωστόσο, δεν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στα αιολικά (ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) αλλά και σε κάθε επένδυση που καταστρέφει τη φύση και τη ζωή ανθρώπων και ζώων, όπως η επικείμενη εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού στο Πέραμα και στις Σάπες.

Ο τρόπος που η λεγόμενη πράσινη ενέργεια επιχειρείται να εφαρμοστεί στη χώρα μας, μας βρίσκει αντίθετους. Το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κριτήριο για οποιαδήποτε επένδυση θα πρέπει να είναι ισότιμο του οικονομικού και τεχνικού κριτηρίου.

Πρότασή μας είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) να εφαρμόζεται μόνο βάσει των κοινωνικών αναγκών και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Είμαστε ενάντια σε κάθε εγκατάσταση Βιομηχανικού επιπέδου ΑΠΕ.

Οι αποφάσεις που παίρνουμε τώρα και ο τρόπος που δρούμε αφορούν τη ζωή μας και τη ζωή των επόμενων γενεών.

Καλούμε λοιπόν την τοπική κοινωνία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στη λεηλασία της φύσης, δηλαδή της ίδιας μας της ζωής.

fb: Πρωτοβουλία Ροδόπης ενάντια στο νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο
email: protovouliarodopis@gmail.com
tel: 6938613005

συνέχεια