Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανοίγματος.

Τρίτη 18:00 Γυναικείο καφενείο.

Τετάρτη 12:00

Πέμπτη 18:00

Πολιτικό καφενείο, δανειστική βιβλιοθήκη, Bazaar βιβλίου και κουτί ενίσχυσης πολιτικών κρατουμένων, είδη ενίσχυσης του ταξιδιού των Ζαπατίστας στην Ευρώπη.

συνέχεια